Utvikling av Android applikasjon

Bachelorprosjekt 2020

Gruppe 6

Hvem er vi

Olav Rui

Melfyn Morgan Jenkins

Brage SkjĂžnborg

Dokumenter

Prosjektskisse

Statusrapport

Forprosjekt

Sluttrapport